انواع Mode های ASA فایروال

ASA فایروال به طور کلی در دو Mode کار می کنند:

 1. Routed Mode
 2. Transparent Mode

 

ویژگی ها Routed Mode


 • در این حالت فایروال مانند یک روتر در شبکه قرار می گیرد و می تواند برای ما مسیریابی را انجام دهد.
 • روی فایروال می توان از روتینگ پروتکل های مثل OSPF , EIGRP و … استفاده کرد.
 • هر اینترفیس ان در یک Subnet قرار می گیرد و به ان یک IP اختصاص داده می شود.
 • در این حالت فایروال در لایه سوم عمل می کند.
 • در این حالت معمولا از فایروال به عنوان Gateway استفاده می شود.

 

Image

 

ویژگی ها Transparent Mode


  • فایروال در این حالت در لایه دوم عمل می کند.
  • به اینترفیس ها IP تعلق نمی گیرد و فقط خود فایروال IP می گیرد.
  • تنها ترافیک یک Subnet را می تواندبررسی کند.
Image
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *