وب سایت شخصی جعفر قنبری شوهانی

حمله ARP Spoofing یا ARP Poisoning و نحوی مقابله با آن

پروتکل ARP) Address resolation protocol) عمل تبدیل IP به MAC را برای ما انجام می دهد و مهاجم از این پروتکل برای حمله خود سود می برد.در این روش مهاجم با استفاده از پروتکل ARP یک بسته Gratuitous ARP) GARP) ارسال می کند. به طور مثال IP Address گیت وی شبکه را با MAC آدرس خود اعلام می کند و سیستم های موجود در شبکه اطلاعات مربوط به ARP خود را با اطلاعات جدید بروز می کند و از این پس ترافیک خارج از شبکه خود را تحویل مهاجم می دهند و اگر مهاجم بعد از بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود ترافیک به گیت وی اصلی ارسال کند کاربران از این اتفاق بی خبر خواهند بود(men in the middle).

Image

برای جلوگیری از این حمله از Dynamic ARP inspection استفاده می شود. Dynamic ARP inspection می تواند با DHCP Snooping کار کند تا جلوی این حمله را بگیرد. در Dynamic ARP inspection پورت های trusted و untrusted مشخص می شود و IP Address و MAC بسته های دریافتی ARP را با استفاده از دیتابیس DHCP Snooping بررسی می کند.پورت های Access باید به عنوان untrusted و پورت های متصل به روتر و دستگاه های که نمی خواهد بسته های ARP آنها چک نشوند را در حالت trusted قرار می دهیم. از دستورات زیر برای فعال کردن این قابلیت استفاده می شود:

Switch(config)# ip arp inspection vlan 1

با استفاده از دستور زیر پورت را در حالت trusted قرار داده می شود.

Switch(config-if)# ip arp inspection trust

 

جعفر قنبری شوهانی

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*