وب سایت شخصی جعفر قنبری شوهانی

InterVLAN Routing – برقراری ارتباط بین VLANها با استفاده از سوئیچ

در آموزش قبلی نحوی برقراری ارتباط بین VLAN ها را توسط روتر ، توضیح دادیم در این آموزش نحوی برقراری ارتباط بین VLAN ها توسط یک سوئیچ Multilayer (سوئیچ لایه سه) را توضیح می دهیم.


یک سوئیچ Multilayer (لایه سه) می تواند عمل سوئیچنگ لایه دوم و روتینگ لایه سوم را انجام دهد . در این بخش نحوی برقراری ارتباط بین VLANها را توسط یک سوئیچ Multilayer بررسی می کنیم:

Image

در ابتدا پورت متصل به هر کلاینت را در VLAN مربوطه قرار می دهیم:

Switch(config)#interface fastethernet  0/1
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10

    • نکته : در صورتی که vlan از قبل ایجاد شده نباشد وارد کردن دستور switchport access vlan 10 باعث ایجاد VLAN 10 می شود.
Switch(config-if)#interface fast Ethernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
Switch(config-if)#exit

ویژگی Routing را روی سوئیچ فعال می کنیم:

Switch(config)#ip routing 

سپس باید برای اینترفیس Vlan یک IP در نظر بگیرم و این اینترفیس را فعال کنیم:

Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#inter vlan 20
Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut

    • نکته : در صورتی که یک پورت سوئیچ را بخواهیم در حالت Routed قرار دهیم از دستورات زیر استفاده می کنیم:
Switch(config)#interface fastethernet 0/3
Switch(config-if)#no switchport

با استفاده از دستور بالا پورت Fastethernet 3 همانند یک پورت یک روتر عمل می کند.

Switch(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

پیروز ، موفق و ITPro باشید

جعفر قنبری شوهانی

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*