وب سایت شخصی جعفر قنبری شوهانی

انواع پروتکل Spanning Tree Protocol – بخش اول

در آموزش قبلی با پروتکل Spanning Tree آشنا شدیم و دیدیم که در سوئیچ های سیسکو به چه صورت انتخاب Root Bridge و Root Port و Designated Port انجام می شود و چگونه این پروتکل لینک های Redundant را شناسایی و انها را مسدود می کند. در اینجا می خواهیم انواع مختلف این پروتکل را بررسی کنیم.

Image

 


Commen Spanning Tree یاCST :

استاندارد عمومی (IEEE 802.1D) می باشد و تمام CST BPDU ها را روی لینک Trunk و با استفاده از Native VLAN (ارسال بودن تگ( ارسال می کند.
برخی ویژگی های CST :

 • داشتن یک STP برای کل شبکه باعث کاهش مصرف منابع می شود.
 • داشتن یک STP باعث ایجاد محدودیت هایی می شود.
 • لینک های Redundant یا جایگزین بین سوئیچ ها مسدود می شوند و از توان آنها برای Load Balancing نمی توان استفاده کرد.

 


Per-VLAN Spanning Tree یا PVST :

سیسکو یک نسخه اختصاصی را پیشنهاد می دهد که دارای انعطاف پذیری بیشتری نسبت به CTS است. در CST برای کل شبکه یک درخت داریم و برای کل شبکه بدون در نظر گرفتن VLANها انتخاب انجام می شود. اما در PVST ما برای هر VLAN یک STP اجرا می شود و برای هر VLAN یک درخت ایجاد می شود و انتخابات را برای هر VLAN به صورت جداگانه انجام می گیرد و به این شکل جریان ترافیک بهبود می یابد. یعنی یک سوئیچ در یک VLAN به عنوان Root Bridge نقش ایفا می کند و همان سوئیچ می تواند نقش یک سوئیچ معمولی را برای یک VLAN دیگر ایفا کند.
برخی ویژگی ها PVST :

 • ترافیک VLANها روی ترانک های ISL قابل انتقال است.
 • با استفاده از PVST می توانیم بین لینک Load Balancing را داشته باشیم به طور مثال یک پورت در سوئیچ می تواند برای یک VLAN به عنوان Root Port و برای یک VLAN دیگر Block باشد.
 • اختصاصی شرکت سیسکو می باشد.
 • با توجه به استفاده از ترانک ISL امکان اجرای CST و PVST در کنار یکدیگر وجود ندارد.

 


Per-VLAN Spanning Tree Plus یا PVST+ :

دومین نسخه اختصاصی سیسکو می باشد که عملکرد ان دقیقا مشابه PVST است با این تفاوت که می تواند روی هر دو نوع لینک ترانک (ISL و 802.1Q) عمل کند و در نتیجه امکان اجرای CST و PVST در کنار یکدیگر فراهم می شود. و می توان گفت که PVST+ بین گروهی از سوئیچ ها که CST را اجرا کرده اند و گروهی از سوئیچ ها که PVST را اجرا کرده اند به عنوان مترجم نقش ایفا می کند.


نحوی تنظیم STP :

جهت تغییر مقدار Priority از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch(config)#spanning-tree  vlan 1 priority 4096

برای تعیین یک سوئیچ به عنوان Root Bridge بدون تغییر مقدار Priority از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch(config)#spanning-tree  vlan 1 Root { primary | secondary}

برای تغییر Cost یک پورت از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch(config-if)#spanning-tree  cost  4

برای تغییر Cost یک پورت برای یک VLAN از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch(config)#spanning-tree  vlan 1 cost 4

برای دیدن اطلاعات STP از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch#show Spanning-tree

برای دیدن اطلاعات STP مربوط به یک VLAN از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch#show Spanning-tree vlan 1

برای دیدن اطلاعات STP مربوط به یک Interface از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch#show Spanning-tree interface fastethernet 0/1

برای دیدن اطلاعات STP مربوط Timer از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch#show Spanning-tree bridge brief

 

جعفر قنبری شوهانی

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*