وب سایت شخصی جعفر قنبری شوهانی

منظور از Tier در دیتاسنترها چیست؟

دیتاسنترها براساس تجهیزات ، زیرساخت ،افزونگی (Redundant) به چهار دسته تقسیم می شوند که به ان tier گفته می شود. هرچه Tier بالاتر باشد دیتاسنتر قابلیت اطمینان و اتکا بیشتری دارد و به همان نسبت هزینه راه اندازی ان بیشتر است زیرا برای تمام مواردی که در صورت خراب شدن در کار دیتا سنتر اختلال ایجاد کند یک Backup یا جایگزین در نظر بگیرید مثلا نیروی برق را از دو تولید کننده برق تهیه کنید که در صورت بروز مشکل در یکی از تولید کنندگان تولید کننده دیگر برق دیتاسنتر را تامین کند.
نکته:در کل ما چهار Tier داریم که دیتاسنتر باید در تمامی موارد در یک Tier باشد تا در آن Tier قرار بگیرد مثلا تمامی موارد یک دیتا سنتر در رده 3 قرار دارد غیر از یک مورد که در رده 2 قرار دارد دیتاسنتر در رده 2 قرار می گیرد.
توضیح مختصر در مورد Tierها:

  • Tier 1: در این حالت که معمولی ترین دیتاسنتر می باشد که فقط به میزانی که مورد نیاز است تجهیزات خریداری می شود و هیچ گونه افزونگی و پشتیبان در نظر گرفته نمی شود در این دیتاسنترها در صورت بروز هرگونه مشکل در کار دیتاسنتر اختلال ایجاد می شود
  • Teir 2: در این حالت با درنظر گرفتن مقداری افزونگی دیتاسنتر را در برابر حوادث تا حدودی مقاوم می سازیم در این رده استفاده از UPS و ژنراتور الزامی است و اجزای دیتاسنتر از فرمول N+1 پیروی می کند ولی مسیر عبور کابل های برق از یک مسیر است
  • Tier 3: در این حالت علاوه بر موارد رده قبل برای کابل های برق چند مسیر در نظر گرفته می شود و دارای چند Cooling می باشد و برای تجهیزات دارای افزونگی بیشتری می باشد
  • Tier 4: در این حالت برای تمامی وارد ممکن افزونگی و پشتیبان در نظر گرفت چندین مسیر برق و Cooling وجود دارد در این دیتاسنتر امکان تعمیر و تعویض بودن ایجاد وقفه در کار دیتاسنتر وجود دارد حتی برای UPS و ژنراتور پشتیبان در نظر گرفته می شود

در تصویر زیر این چهار رده مقایسه شده است:

Image
جعفر قنبری شوهانی

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*