وب سایت شخصی جعفر قنبری شوهانی

MPLS چگونه کار می کند؟ – بخش هفتم

در ادامه مباحث MPLS در خدمت شما دوستان هستیم.

MPLS Payload :


MPLS label فیلد Network Level Protocol identifier ندارند. این فیلد در فریم های لایه دو وجود دارد و مشخص می کند پروتکل مورد استفاده در لایه سوم چیست. چگونه LSR ها متوجه می شوند که چه پروتکلی پشت label Stack قرار گرفته است یا به عبارتی چگونه LSR ها متوجه می شوند MPLS payload چیست؟ اکثرا LSR ها نیاز به دانستن MPLS Payload ندارند چون آنها یک بسته label خورده را دریافت کرده label بالایی label stack را swap کرده و بسته را روی لینک خروجی خود ارسال می کنند که اینکار مربوط به intermediate LSR یا P Router ها است.
intermediate LSR یا همان LSR های میانی نیاز به دانستن MPLS payload ندارند چون کلیه اطلاعات مورد نیاز برای سوئیچ کردن بسته ها را با نگاه کردن به label بالایی label stack بدست می آورد. اگر label stack بیشتر از یک label داشته باشد ، label های زیر label بالای label stack شاید توسط LSR اختصاص داده نشده باشند و شاید intermediate LSR هیچ شناختی از آنها نداشته باشند و علاوه بر آن LSR شاید نداند که چه MPLS payload در حال انتقال است. چون intermediate LSR تنها به label بالای label stack نگاه می کنند و برای ارسال تصمیم گیری می کنند و این عملکرد هیچ مشکلی به وجود نمی آورد. این روش درست برای ارسال ، براساس label بالایlabel stack است و روترهای میانی باید label از نوع local و remote برای label بالایی بسته دریافتی داشته باشند.
اما egress LSR که تمام label های بسته را حذف می کند باید MPLS payload را بداند. چون باید بسته را براساس MPLS payload بعد از حذف label ها ارسال کند. Egress LSR باید بداند از چه مقدار برای فیلدNetwork Level Protocol identifier برای فریم های خروجی خود استفاده کند. Egress LSR است که local binding را انجام می دهد به این معنی اختصاص local label به یک FEC توسط این LSR انجام می شود و از این label به عنوان label ورودی بسته ها استفاده می کند. بنابراین egress LSR با نگاه کردن به label متوجه می شود که MPLS payload چیست چون این egress LSR است که label برای FEC در نظر می گیرد و متوجه می شود که FEC چیست.

MPLS Label Spaces :


در شکل زیر ، LSR A می تواند label L1 را برای FEC 1 به LSR B اعلام کند و label L1 را برای FEC 2 به LSR C اعلام کند. اما در چه صورتی LSR A می تواند تشخیص دهد که بسته با label L1 را از کدام LSR دریافت کرده است. در این مثال LSR B و LSR C به صورت مستقیم به LSR A توسط یک لینک Point to Point متصل هستند که باعث می شود به سادگی توسط MPLS تشخیص داده شود. با توجه به دریافت بسته روی اینترفیس خاص ، این label توسط اینترفیس منحصر به فرد می شود که به آن per-interface label space گفته می شود. اگر per-interface label space مورد استفاده قرار گیرد بسته فقط براساس label ارسال نمی شود و در واقع براساس label و اینترفیس ورودی عمل ارسال انجام می گیرد.

Image

احتمال دیگر این است که label توسط interface منحصربفرد نمی شود. این حالت per-platform label space نامیده می شود. به تصویر زیر توجه کنید در این مثال ، label L1 توسط LSR A برای FEC1 به LSR A,B اعلام می شود. LSR A برای FEC 2 باید Label غیر از label L1 در نظر بگیرد. در صورت استفاده از per-platform label space بسته ها بودن در نظر گرفتن اینترفیس وردوی تنها براساس label ارسال می شوند.

Image

در IOS سیسکو از per-interface label space برای cell mode و از per-platform label space برای farme mode استفاده می کند.

Different MPLS Modes :


عملیات مربوط به label ها در MPLS به بخش های مختلفی تقسیم می شود که عملکرد LSR ها را در این سه بخش مورد بحث قرار می دهیم :

  • Label distribution mode
  • Label retention mode
  • LSP control mode

هر روش ویژگی های خاص خودش را دارد که به آنها می پردازیم.

Label Distribution Modes :


معماری MPLS برای پخش label دو روش دارد:

  • Downstream-on-Demand (DoD) label distribution mode
  • Unsolicited Downstream (UD) label distribution mode

در روش DoD ، هر LSR در یک LSP از Next-hop LSR خود یک label برای FEC در خواست می کند. Next-hop LSR را Downstream LSR می نامند و همان Next-hop Router در جدول مسیریابی است.
در روش UD ، هر LSR به LSR های همسایه خود label ها را اعلام می کند بودن اینکه برای آنها درخواستی شده باشد. در این روش LSR از همسایه های خود remote label دریافت می کند.
در صورت استفاده از روش DoD در LIB تنها یک remote label می بینید در صورتی که در روش UD ، در LIB احتمالا بیش از یک remote label خواهید دید. روش پخش label به اینترفیس و نحوی عملکرد آن بستگی دارد.

Label Retention Modes :


این بخش به نحوی نگه داری label ها می پردازد و دو Label Retention Modes وجود دارد :

  • Liberal Label Retention (LLR) mode
  • Conservative Label Retention (CLR) mode

در روش LLR ، یک LSR همه remote label دریافتی را در LIB نگه داری می کند. این remote label ها در LFIB مورد استفاده قرار می گیرند اما فقط یک remote label مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه تمام این remote label ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. پس دلیل نگه داری از remote label هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند چیست؟ مسیریابی در شبکه بصورت پویا است و هر زمان احتمالا تغییر در توپولوژی مسیریابی شبکه وجود دارد. به طور مثال ، قطع شدن یک لینک ارتباطی یا خراب شدن یک روتر باعث تغییر در توپولوژی مسیریابی می شود که نتیجه آن احتمال تغییر next-hop برای یک FEC می شود. در این زمان remote label برای next-hop جدید در LIB وجود دارد و LFIB به سرعت بروز می شود و label جدید برای خروجی مشخص می شود.
در روش CLR ، یک LSR همه remote label را در LIB نگه داری نمی کند و تنها remote lable که به یک FEC اختصاص داده را نگه داری می کند.
به طور خلاصه ، روش LLR امکان تطبیق سریع با جدول مسیریابی را می دهد در حالیکه روش CLR تعداد کمتری label نگه داری می کند که نتیجه آن مصرف کمتر از حافظه روتر می باشد.

LSP Control Modes :


این قسمت به نحوی ساخت local label می پردازد که از دو طریق قابل انجام است :

  • Independent LSP Control mode
  • Ordered LSP Control mode

LSR می تواند local label را برای FEC به صورت مستقل از سایر LSR ها ایجاد کنند. که به آن Independent LSP Control mode گفته می شود. در این روش به محض اینکه هر LSR یک FEC را تشخیص دهد برای آن remote label ایجاد می کند. معمولا زمان اضافه شدن یک شبکه به جدول مسیریابی اینکار انجام می شود.
در Ordered LSP Control mode یک LSR فقط زمانی local label برای یک FEC درست می کند که تشخیص دهد برای آن FEC به عنوان egress LSR است یا LSR از next-hop این FEC یک remote label برای آن دریافت کند.
اشکال روش Independent LSP Control این است که LSR ها قبل از اینکه تنظیمات LSP کامل شده باشد شروع به label زدن و ارسال بسته ها می کنند در نتیجه بسته ها به طریقی که باید ارسال شوند ارسال نمی شوند. اگر تنظیمات LSP کامل نشده باشد امکان دارد بسته ها به روشی که ما مد نظرمان است ارسال نشوند و یا حتی اصلا به مقصد نرسیده و drop شوند.
یک مثال برای این دو روش ، به LDP به عنوان روش پخش label ها برای یک شبکه IGP توجه کنید. اگر LSR از روش Independent LSP Control mode استفاده کند باید به هر شبکه موجود در جدول مسیریابی خود یک local label اختصاص دهد. اگر LSR از روش Ordered LSP Control mode استفاده کند. LSR در صورتی به شبکه های IGP جدول مسیریابی خود local label اختصاص می دهد که آن شبکه به عنوان Connected خود در جدول مسیریابی مشخص شده باشد یا برای آن شبکه ، از روتر next-hop آن ، remote lablel دریافت کند. IOS سیسکو از Independent LSP Control mode استفاده می کند.

جعفر قنبری شوهانی

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*